Nangzhig Kyab

Name: Nangzhig Kyab

D.O.B: March 2 1992

Place of Birth: Mughe

My name is Nangzhig Kyab. I was born on March 2 1997 at a place called Mughe. The standard of our living was typical like for farmers. Until the age of 14, I lived with my parents and helped them on the farm. Then in 2006 I was admitted to Mughe Lhari Monastery and I began a learning to read and write.

In 2009, with a great ambition, I arrived to Nangzhig Monastery for a further study. Then I enrolled to Nangzhig Bon Dialectic School and started to study very hard on Bon religion. When I complete my study I will go back to my monastery and I am going to teach upcoming generations.

Nazywam się Nangzhig Kyab. Urodziłem się 2 marca 1997 roku w miejscu zwanym Mughe. Standard naszego życia był typowy jak dla gospodarstwa rolnego. Do 14 roku życia żyłem z rodzicami i pomagałem im w gospodarstwie. W 2006 roku wstąpiłem do klasztoru Mughe Lhari i rozpocząłem naukę czytania i pisania.

W 2009 roku, napędzany wielką ambicją, przybyłem do klasztoru Nangzhig, by kontynuować studia. Zostałem przyjęty do Dialektycznej Szkoły klasztoru Nangzhig i rozpocząłem poważne studia nad religią bon. Gdy ukończę edukację, zamierzam wrócić to mojego klasztoru i przekazywać wiedzę przyszłym pokoleniom.