Dong Kalsang Samten

Name: Dong Kalsang Samten

D.O.B: April 3 1987

Place of Birth: Amdo Ngawa

My name is Dong Kalsang Samten. I was born on April 3 1987 at Amdo Ngawa. In 1995 I became a monk at Nangzhig Monastery. First I learned to write and read from older monks and I became fluent in these.

In 2005 I enrolled to Nangzhing Bon Dialectic School and began to study very hard on Bon philosophy.

Nazywam się Dong Kalsang Samten. Urodziłem się 3 kwietnia 1987 roku w Amdo Ngawa. W 1995 roku zostałem mnichem w klasztorze Nangzhig. Najpierw rozpocząłem naukę czytania i pisania, a następnie biegle opanowałem tę sztukę.

W 2005 zostałem przyjęty do Dialektycznej Szkoły klasztoru Nangzhig i rozpocząłem poważne studia nad filozofią bonu.