Tsering Ten

Name: Tsering Ten

D.O.B: June 7 1990

Place of Birth: Ngawa Barma.

My name is Tsering Ten. I was born on June 7 1990 at Amdo Ngawa Barma. At the age of 8 I became a monk in Nangzhig Monastery. Then I learned by heart how to read and write from older monks. In 2007, under the guidance and grace of Nangzhing Kyabgon I got this priceless opportunity to enroll in Nangzhig Bon Dialectic School.

Right now I am doing my best to study very hard on Bon religion and one day I am going to teach all the younger generations and preserve our own cultural heritage and religion.

Nazywam się Tsering Ten. Urodziłem się 7 czerwca 1990 roku w mieście Barma w prefekturze Ngawa w regionie Amdo. W wieku 8 lat zostałem mnichem w klasztorze Nangzhig i rozpocząłem naukę czytania oraz pisania pod okiem starszych mnichów. W 2007 roku ze względu na łaskawość i przewodnictwo Nangzhig Kyabgon, zyskałem bezcenną możliwość rozpoczęcia studiów w Dialektycznej Szkole klasztoru Nangzhig.

Obecnie dokładam wszelkich starań, by intensywnie studiować nauki bon i mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł uczyć młodsze generacje i w ten sposób przyczynić się do zachowania naszego kulturowego dziedzictwa oraz religii bon.