Tenpa Drudak

Name: Tenpa Drudak

D.O.B: May 7 1997

Place of Birth: Mughe

My name is Tenpa Drudak. I was born on May 7 1997 in a village called Mughe. I grow up at this village, from very kid to 10 year’s old grazing yaks and helping hand to my parents. Then at the age 11 my parents wished me to do some study and 2008 I took monk vow higher Lama’s from my town monastery Mughe Lhari and admitted to Mughe Lhari Monastery. At Mughe Lhari, I learned how to read and write Tibetan text and scriptures.

2014 I came to knew that there is a higher study about Bon cultural and tradition. Then I traveled to Amdo Ngawa and enrolled in Nangzhig Bon Dialectic School.

Right now I am taking this golden opportunity and study very hard under the guidance of higher lamas and my benevolent teachers. My ultimate goal is to become a well known Bon tradition and prevail Bon religion all around the world.

Nazywam się Tenpa Drudak. Urodziłem się 7 maja 1997 roku w wiosce Mughe, gdzie wychowywałem się od małego do ukończenia 10 roku życia. Głównie zajmowałem się wypasaniem jaków i pomaganiem rodzicom. Gdy miałem 11 lat, zgodnie z życzeniem rodziców rozpocząłem naukę. Przyjąłem mnisie ślubowania i zostałem przyjęty do klasztoru Mughe Lhari. Tam nauczyłem się czytać, pisać i studiować tybetańskie teksty.

W 2014 roku dowiedziałem się, że istnieje możliwość rozpoczęcia bardziej pogłębionych studiów dotyczących tybetańskiej rodzimej kultury i tradycji bon. Udałem się do Amdo Ngawa i zostałem przyjęty do Szkoły Dialektycznej klasztoru Nangzhig. Właśnie staram się wykorzystać tę niepowtarzalna okazję i naprawdę intensywnie studiuję pod kierunkiem wyższych lamów oraz moich życzliwych nauczycieli. Moim dalekosiężnym celem jest osiągnięcie doskonałej znajomości kulturowej i religijnej tradycji bon oraz upowszechnianie jest w świecie.