Interpretacje Astrologiczne Według Nauk Bon

Aby skorzystać z astrologicznej interpretacji Bon, należy określić rodzaj interpretacji, której potrzebujemy:

 • Dotyczącej  przebiegu  życia
 • Dotyczącej małżeństwa
 • Dotyczącej narodzin
 • Dotyczącej śmierci
 • Dotyczącej przedsięwzięć zawodowych
 • Dotyczącej wydarzeń w przestrzeni roku (Annual Reading)
 • Dotyczącej dowolnego połączenia wyżej wymienionych opcji

1. INTERPRETACJA Tse Tsi dotyczy:

 • Twojej ścieżki życia
 • Przeszkód na drodze życia
 • Ilości dzieci, które będziesz miał prawdopodobnie w życiu
 • Warunków twego życia na różnych jego etapach
 • Twego poprzedniego życia
 • Twego następnego życia
 • Twego bóstwa opiekuńczego / w języku tybetańskim – Twego Jidama

INTERPRETACJĘ   Tse   Tsi  wykonuje się przed podjęciem ważnych życiowych decyzji, jak – przykładowo – zakup lub budowa nowego domu, podjęcie nowego rodzaju zawodowej aktywności, przed wyruszeniem w długą podróż. Ta interpretacja bierze też pod uwagę ogólny przebieg życia danej osoby i przewiduje, co prawdopodobnie w ciągu życia wydarzy się.


2. INTERPRETACJA Keg Tsi
(Karta Wydarzeń w okresie roku) dotyczy:

 • Przeszkód, które mogą pojawić się w ciągu bieżącego roku.
 • Szczęśliwych i nieszczęśliwych wydarzeń, które mogą się pojawić w twoim życiu w ciągu bieżącego roku.
 • Twojej sytuacji zdrowotnej w ciągu tego najbliższego okresu.
 • Duchowych oraz materialnych środków zaradczych (remedium), które mogą być zastosowane w przypadku pojawiania się przeszkód.

Keg  Tsi  może określić przeszkody, które prawdopodobnie wystąpią w ciągu bieżącego roku w takich zakresach, jak aktywność zawodowa, finanse, podróżowanie, zdrowie osoby itp. Specyfikuje również środki zaradcze, dzięki którym można określone przeszkody przekroczyć. Tymi środkami są modlitwy oraz rytuały. Tybetańska astrologia pozostaje w ścisłych związkach z medycyną tybetańską. Obie dyscypliny są zazwyczaj nauczane jednocześnie. Jeżeli określona osoba ma kłopoty ze zdrowiem, w celu postawienia właściwej diagnozy używa się astrologii oraz w celu określenia właściwego leczenia.

Interpretacja astrologiczna Keg Tsi  może także dopomóc w znalezieniu odpowiedniego lekarstwa oraz właściwego lekarza.


 3. INTERPRETACJA Bhag Tsi
(Karta dotycząca spraw małżeńskich oraz partnerskich) dotyczy:

 • Podjęcia właściwej decyzji dotyczącej małżeństwa lub wejścia w związek ( Czy zaleca się zrobić to, czy też nie)
 • Przeszkód, które pojawiają się na drodze zawarcia małżeństwa.
 • Środków zaradczych, które pomagają zharmonizować życie małżeńskie.
 • Najlepszy czas do zawarcia związku małżeńskiego itp.

INTERPRETACJA   Bhag  Tsi  pozwala określić, czy potencjalni małżonkowie pasują do siebie. Ponadto ta interpretacja pozwala określić, jakiego rodzaju ceremonie, rytuały  oraz modlitwy winny być wykonywane, by zabezpieczyć szczęśliwy los małżeństwa i usunąć przeszkody.


4. INTERPRETACJA Shin Tsi
dotyczy śmierci oraz następnych narodzin:

 • Zalecenia dotyczące sposobu kremacji zwłok, jak też miejsca wykonania kremacji.
 • Określenie miejsca, w którym przebywa duch zmarłej osoby.
 • Prawdopodobnego Życia po śmierci.
 • Zalecenia dotyczące dobrego odrodzenia.
 • Określenie, czy śmierć danej osoby może nieść ze sobą niekorzystne następstwa dla Ciebie bądź Twojej rodziny. Jeśli tak, to jakie środki zaradcze należy podjąć.

 Shin  Tsi  wykonuje się wówczas, gdy umiera osoba. Określa się właściwy przebieg kremacji. Wykonuje się modlitwy i ceremonie dla pożytku osoby zmarłej, jak też jej rodziny. Ponieważ pomiędzy osobą zmarłą a jej rodziną istnieją silne powiązania, określa się duchową przyczynę śmierci.

W przypadku, gdy duchowa przyczyna śmierci dotknąć może innych członków rodziny czy przyjaciół osoby zmarłej, wykonuje się odpowiednie rytuały oraz ceremonie.