Namkha Yeshi

Name: Namkha Yeshi

D.O.B: March 13 1996

Place of Birth: Nyakron (Kham)

My name is Namkha Yeshi. I was born on March 13 1997at the place called Nyakron in the province of Kham region. I was growing up in a farmer’s family and we conducted a nomadic life. I stayed with my parents until I was 12 years old.

Then I took monk’s vows in 2008 and was admitted to Nyakron Yeshi Monastery. I began a learning to read and write from older monks. Some elder monks encouraged me to further study. Then at 2010, I arrived to Nangzhig Monastery, the biggest bon monastery in Tibet. There I enrolled to Nangzhing Bon Dialectic School. My goal is to fullfill my parent’s wish to preserve Bon religion, go back to my monastery and give teachings to younger generations.

Nazywam się Namkha Yeshi. Urodziłem się 13 marca 1997 roku w miejscu zwanym Nyakron w regionie Kham. Dorastałem w rodzinie rolniczej, która prowadziła nomadyczny tryb życia. Mieszkałem z rodzicami do 12 roku życia.

Następnie przyjąłem śluby mnisie w 2008 roku i zostałem przyjęty do klasztoru Nyakron Yeshi. Tam rozpocząłem naukę czytania i pisania pod okiem starszych mnichów. Niektórzy z nich zachęcali mnie do kontynuowania nauki. W 2010 roku przybyłem do klasztoru Nangzhig, największego klasztoru bonowskiego w Tybecie. Tam zostałem przyjęty do Dialektycznej Szkoły klasztoru Nangzhig. Moim pragnieniem jest spełnienie życzenia moich rodziców czyli działanie dla zachowania religii bon, dlatego chciałbym wrócić do mojego rodzimego klasztoru i przekazywać nauki młodszym pokoleniom.