Serdecznie zapraszamy 5 lipca o godzinie 16.00 do wzięcia udziału w naukach on-line 34 opata klasztoru Menri!!!

Jego Świątobliwość Lungtok Dawa Dhargye Rinpocze, 34 opat klasztoru Menri (głównego klasztoru tradycji bon na uchodźctwie w Indiach) udzieli przekazu oraz nauk na temat „Modlitwy o szybkie osiągnięcie doskonałego stanu umysłu” (tyb. „sol’ deb thuk je myur zik ​​”).

Jest to modlitwa, którą napisał 23 opat klasztoru Menri – Trizin Kunkhen Nyima Tenzin. Tradycyjnie uważa się, że pełne oddania zaangażowanie w tę praktykę przynosi trzy główne korzyści:

  • dojrzewanie warunków niezbędnych, by zostać wprowadzonym i umieć spoczywać w naturze umysłu;
  • wzmacnia rozwój i trwałość nauk bon na świecie;
  • przynosi korzyść wszystkim czującym istotom wędrującym w cyklicznej egzystencji.

Jednym z projektów Instytutu Gyalshen jest pozyskanie grupy darczyńców, którzy zapewniają roczne wynagrodzenie dla piętnastu nauczycieli Szkoły Dialektycznej klasztoru Menri. Poprosiliśmy Jego Świątobliwość o udzielenie zwięzłych nauk dla osób wspierających nauczycieli Szkoły Dialektycznej. Jednak Jego Świątobliwość uznał, że taki sposób udzielenia nauk miałby zbyt wąski zakres. Z tej racji wyraził życzenie, by nauki były dostępne dla każdego, kto chciałby wziąć w nich udział. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę możliwość i mamy nadzieję, że jak najwięcej osób będzie w stanie dołączyć do nauk poprzez Zoom i że przyniesie im to niezmierzone korzyści.

Nauki są przeznaczone dla osób o dowolnym poziomie znajomości nauk bon. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału za pośrednictwem platformy Zoom. Tekst będzie dostępny w języku angielskim.

Chaphur Rinpocze, rozumiejąc różnice wynikające z miejsca zamieszkania i dochodu osiąganego w różnych krajach świata, zdecydował, że osoby mieszkające w Polsce, dla których opłata przez stronę Instytutu Gyalshen jest zbyt wysoka lub technicznie niemożliwa, mogą dokonać wpłaty poprzez konto Fundacji Chaphur. Sugerowana darowizna to 50 PLN. Jednocześnie prosimy, żeby po dokonaniu wpłaty przesłać swoje zgłoszenie (imię i nazwisko oraz adres e-mail!) na magda.sapryk@chaphurfoundation.com do dnia 2 lipca. To jest bardzo ważne! Chcielibyśmy umożliwić wszystkim zainteresowanym udział w naukach i skoordynować zgłoszenia z zespołem Instytutu Gyalshen. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany do klasztoru Menri (zachęcamy was do szczodrości, jeśli wasze warunki na to pozwalają).

Wpłaty należy dokonać na konto fundacji:

Fundacja Klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5
15-440 Białystok.

Nr konta: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883.

Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.

Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.