June 26-27, The Heart Drops of Dharmakaya: Part IV Bardo

Heart Drops of Dharmakaya: Part IV: Bardo: With Chaphur Rinpoche

June 26-27, 2021 8am-11am (PT) on Zoom 

5pm to 8pm Central European Time (CET)

 

These two days will focus on discovering of the Bardo from Shardza’s Heart Drops of KuntuZangpo.

Our lives are filled with beginnings and endings – as each moment passes, a new one appears to take its place.  Nothing stands still.  What happens during the process of change is a state called “the transitional phase”, which in Tibetan is called the “Bardo”.  It is the actual moment of change occurring at the end of one phase and the beginning of the next—it is a condition of great power and potential within which anything could happen—it is a moment of great opportunity for those who perceive it.

The Bardo generally refers to the time in-between the separation of our mind or consciousness from our present physical body, to the time the consciousness enters the mother’s womb for re-birth.  All Tibetan traditions teach:  (1) that there are three main Bardo states;(2) that all sentient beings will experience the Bardo; and finally, (3) that the different Bardo states will arise consecutively.  An experienced practitioner who has prepared and has some knowledge or skills will be able to recognize the Bardo states and, depending on individual capacity and experience, it is possible to reach enlightenment or the complete realization of mind, in the first, second or the third Bardo.

Registration:

June 26-27, The Heart Drops of Dharmakaya: Part IV Bardo


Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.


Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.June 26-27, The Heart Drops of Dharmakaya: Part IV Bardo

Heart Drops of Dharmakaya: Part IV: Bardo: With Chaphur Rinpoche

June 26-27, 2021 8am-11am (PT) on Zoom 

5pm to 8pm Central European Time (CET)

 

These two days will focus on discovering of the Bardo from Shardza’s Heart Drops of KuntuZangpo.

Our lives are filled with beginnings and endings – as each moment passes, a new one appears to take its place.  Nothing stands still.  What happens during the process of change is a state called “the transitional phase”, which in Tibetan is called the “Bardo”.  It is the actual moment of change occurring at the end of one phase and the beginning of the next—it is a condition of great power and potential within which anything could happen—it is a moment of great opportunity for those who perceive it.

The Bardo generally refers to the time in-between the separation of our mind or consciousness from our present physical body, to the time the consciousness enters the mother’s womb for re-birth.  All Tibetan traditions teach:  (1) that there are three main Bardo states;(2) that all sentient beings will experience the Bardo; and finally, (3) that the different Bardo states will arise consecutively.  An experienced practitioner who has prepared and has some knowledge or skills will be able to recognize the Bardo states and, depending on individual capacity and experience, it is possible to reach enlightenment or the complete realization of mind, in the first, second or the third Bardo.

Registration:

June 26-27, The Heart Drops of Dharmakaya: Part IV Bardo


Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.


Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.Krople serca dharmakai. Bardo – nauki on-line z Chaphurem Rinpocze

Serdecznie zapraszamy na kurs on-line z Chaphurem Rinpocze: Krople serca dharmakai. Bardo, który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2021 w godzinach 17.00-20.00.
Tekst “Krople serca dharmakai” został napisany przez Śardzę Taszi Gjaltsena, jednego z wielkich mistrzów dzogczen w tradycji jungdrung bon, który umierając w 1935 roku, osiągnął tęczowe ciało, czyli jego fizyczne ciało rozpuściło się w światło.
Krople serca dharmakai to wyjątkowe nauki dzogczen, prowadzące do urzeczywistnienia natury umysłu. Tekst dotyczy bezpośredniej metody dzogczen o wielkiej mocy oddziaływania. Zawiera cztery sekcje: ruszen, trekchöd, thogal i bardo.
Nadchodzące dwa dni nauk będą poświęcone poznawaniu czwartej części “Kropli serca dharmakai” Śardzy Rinpocze – naukom bardo.
Nasze życie jest pełne początków i zakończeń – z każdą przemijającą chwilą, pojawia się nowa, która zajmuje miejsce poprzedniej. Nic nie stoi w miejscu. To, co dzieje się podczas procesu zmiany, jest stanem, który nazywamy „fazą przejścia”, w języku tybetańskim – „bardo”. Jest to rzeczywisty moment zmiany, który następuje pod koniec jednej fazy i na początku kolejnej — jest to stan o wielkiej mocy i potencjale, podczas którego wszystko może się wydarzyć — jest to moment wielkiej szansy dla tych, którzy potrafią to dostrzec.
Bardo ogólnie odnosi się do czasu pomiędzy oddzieleniem naszego umysłu lub świadomości od naszego obecnego ciała fizycznego, do czasu, kiedy świadomość wchodzi do łona matki w celu odrodzenia.
Wszystkie tradycje tybetańskie uczą:
1) że istnieją trzy główne stany bardo;
2) że wszystkie czujące istoty doświadczą stanu bardo;
3) że różne stany bardo pojawiają się jeden po drugim.
Doświadczony praktykujący, który przygotował się i posiadł pewną wiedzę lub umiejętności, będzie w stanie rozpoznać stany bardo i w zależności od indywidualnych zdolności i doświadczenia, będzie dla niego możliwe osiągnięcie oświecenia lub całkowitej realizacji umysłu w pierwszym, drugim lub trzecim bardo.
“Wiemy, że w umyśle pojawiają się wizje, ale tak naprawdę gdzie się pojawiają i kto je rozumie? Kim jest ten ktoś, kto się smuci lub raduje? Gdy popatrzysz na stan umysłu, widzisz, że to on sam wszystko tworzy. Jednocześnie, gdy tak patrzysz, widzisz, że sam umysł również wydaje się nie mieć niezależnej egzystencji”.
S.T. Gyaltsen, L.T. Namdak, Krople serca Dharmakai. Praktyka Dzogczen w tradycji Bön, tłum. J. Kotas, Warszawa 2015, Wydawnictwo Okultura, s. 46.
Osoby pragnące wziąć udział w kursie z Chaphurem Rinpocze, prosimy o dokonanie wpłaty na konto fundacji oraz przesłanie swojego maila, który ma zostać zarejestrowany, na adres magda.sapryk@chaphurfoundation.com.
Link do spotkania na platformie zoom będzie rozesłany około pół godziny przed rozpoczęciem nauk.
Wykłady będą nagrywane, a nagranie dostępne wkrótce po zakończeniu nauk.
Nauki będą tłumaczone na język polski.
Sugerowana darowizna: 30 PLN/dzień. Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie mnichów w klasztorze Nangzhig.
O ile twoja sytuacja na to pozwala, będziemy bardzo wdzięczni za każde zwiększone wsparcie.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5
15-440 Białystok
92 2490 0005 0000 4530 2055 0883
Informacje i zapisy:
www.chaphurfoundation.com
magda.sapryk@chaphurfoundation.com
501555564

Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.


Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.Takla Mebar – pełny przekaz do tantry on-line z Chaphurem Rinpocze

Z okazji X-lecia istnienia Fundacji Chaphur, 29-30 maja Rinpocze udzieli przekazu do całego tekstu tantry Takla Mebar. W trakcie dwudniowego wydarzenia on-line Chaphur Rinpocze udzieli również nauk do wybranego fragmentu praktyki jidama Takla Mebar oraz wspólnie z Rinpocze uczestnicy wykonają ganapudżę.
Takla Mebar (Ognisty Tygrys) to starożytna praktyka tantryczna wywodząca się z tradycji Yungdrung Bön. Jest to gniewna forma jidama, usuwająca zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody na ścieżce do wyzwolenia. Takla Mebar jest również osobistym jidamem Chaphura Rinpocze. Praktyka ta związaną jest z linią Chaphur od tysięcy lat.
Fundacja Chaphur jest organizacją non-profit, która od przeszło dekady wspiera swoimi działaniami praktykujących na Zachodzie, umożliwiając zamawianie w klasztorze Nangzhig rytuałów, które posiadają moc poprawy zdrowia, jak i usuwania przeszkód w wielu obszarach życia. Fundacja przekazując klasztorowi Nangzhig wszystkie otrzymane darowizny wspiera największy na świecie kompleks monastyczny tradycji Yungdrung Bön, położony w rejonie Amdo, w północno-wschodnim Tybecie. Otrzymane darowizny są przeznaczane na zakup jedzenia oraz innych potrzebnych artykułów w trakcie długoletnich studiów mnichów w klasztorze Nangzhig.
Aby otrzymać przekaz, należy wziąć udział w całym wydarzeniu. Sam przekaz potrwa łącznie około 6 godzin i zostanie podzielony na kilka sesji. Spotkania odbędą się 29-30 maja w godzinach 17.00-20.00. Bardzo ważne jest, aby być obecnym na całości.
Darowizna za udział w dwudniowym wydarzeniu on-line z Chaphurem Rinpocze wynosi 40 PLN.
Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany do klasztoru Nangzhig.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, niezbędna jest rejestracja. W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail z prośbą o otrzymanie przekazu do tantry Takla Mebar wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty.
Kontakt: magda.sapryk@chaphurfoundation.com
501-555-564
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5, Białystok.
nr konta: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębić swój związek z praktyką Takla Mebar, jak również z tradycją Yungdrung Bön.

Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.


Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.Krople serca dharmakai. Bardo – nauki on-line z Chaphurem Rinpocze

Serdecznie zapraszamy na kurs on-line z Chaphurem Rinpocze: Krople serca dharmakai. Bardo, który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2021 w godzinach 17.00-20.00.
Tekst “Krople serca dharmakai” został napisany przez Śardzę Taszi Gjaltsena, jednego z wielkich mistrzów dzogczen w tradycji jungdrung bon, który umierając w 1935 roku, osiągnął tęczowe ciało, czyli jego fizyczne ciało rozpuściło się w światło.
Krople serca dharmakai to wyjątkowe nauki dzogczen, prowadzące do urzeczywistnienia natury umysłu. Tekst dotyczy bezpośredniej metody dzogczen o wielkiej mocy oddziaływania. Zawiera cztery sekcje: ruszen, trekchöd, thogal i bardo.
Nadchodzące dwa dni nauk będą poświęcone poznawaniu czwartej części “Kropli serca dharmakai” Śardzy Rinpocze – naukom bardo.
Nasze życie jest pełne początków i zakończeń – z każdą przemijającą chwilą, pojawia się nowa, która zajmuje miejsce poprzedniej. Nic nie stoi w miejscu. To, co dzieje się podczas procesu zmiany, jest stanem, który nazywamy „fazą przejścia”, w języku tybetańskim – „bardo”. Jest to rzeczywisty moment zmiany, który następuje pod koniec jednej fazy i na początku kolejnej — jest to stan o wielkiej mocy i potencjale, podczas którego wszystko może się wydarzyć — jest to moment wielkiej szansy dla tych, którzy potrafią to dostrzec.
Bardo ogólnie odnosi się do czasu pomiędzy oddzieleniem naszego umysłu lub świadomości od naszego obecnego ciała fizycznego, do czasu, kiedy świadomość wchodzi do łona matki w celu odrodzenia.
Wszystkie tradycje tybetańskie uczą:
1) że istnieją trzy główne stany bardo;
2) że wszystkie czujące istoty doświadczą stanu bardo;
3) że różne stany bardo pojawiają się jeden po drugim.
Doświadczony praktykujący, który przygotował się i posiadł pewną wiedzę lub umiejętności, będzie w stanie rozpoznać stany bardo i w zależności od indywidualnych zdolności i doświadczenia, będzie dla niego możliwe osiągnięcie oświecenia lub całkowitej realizacji umysłu w pierwszym, drugim lub trzecim bardo.
“Wiemy, że w umyśle pojawiają się wizje, ale tak naprawdę gdzie się pojawiają i kto je rozumie? Kim jest ten ktoś, kto się smuci lub raduje? Gdy popatrzysz na stan umysłu, widzisz, że to on sam wszystko tworzy. Jednocześnie, gdy tak patrzysz, widzisz, że sam umysł również wydaje się nie mieć niezależnej egzystencji”.
S.T. Gyaltsen, L.T. Namdak, Krople serca Dharmakai. Praktyka Dzogczen w tradycji Bön, tłum. J. Kotas, Warszawa 2015, Wydawnictwo Okultura, s. 46.
Osoby pragnące wziąć udział w kursie z Chaphurem Rinpocze, prosimy o dokonanie wpłaty na konto fundacji oraz przesłanie swojego maila, który ma zostać zarejestrowany, na adres magda.sapryk@chaphurfoundation.com.
Link do spotkania na platformie zoom będzie rozesłany około pół godziny przed rozpoczęciem nauk.
Wykłady będą nagrywane, a nagranie dostępne wkrótce po zakończeniu nauk.
Nauki będą tłumaczone na język polski.
Sugerowana darowizna: 30 PLN/dzień. Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie mnichów w klasztorze Nangzhig.
O ile twoja sytuacja na to pozwala, będziemy bardzo wdzięczni za każde zwiększone wsparcie.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5
15-440 Białystok
92 2490 0005 0000 4530 2055 0883
Informacje i zapisy:
www.chaphurfoundation.com
magda.sapryk@chaphurfoundation.com
501555564

Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.


Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.Takla Mebar – pełny przekaz do tantry on-line z Chaphurem Rinpocze

Z okazji X-lecia istnienia Fundacji Chaphur, 29-30 maja Rinpocze udzieli przekazu do całego tekstu tantry Takla Mebar. W trakcie dwudniowego wydarzenia on-line Chaphur Rinpocze udzieli również nauk do wybranego fragmentu praktyki jidama Takla Mebar oraz wspólnie z Rinpocze uczestnicy wykonają ganapudżę.
Takla Mebar (Ognisty Tygrys) to starożytna praktyka tantryczna wywodząca się z tradycji Yungdrung Bön. Jest to gniewna forma jidama, usuwająca zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody na ścieżce do wyzwolenia. Takla Mebar jest również osobistym jidamem Chaphura Rinpocze. Praktyka ta związaną jest z linią Chaphur od tysięcy lat.
Fundacja Chaphur jest organizacją non-profit, która od przeszło dekady wspiera swoimi działaniami praktykujących na Zachodzie, umożliwiając zamawianie w klasztorze Nangzhig rytuałów, które posiadają moc poprawy zdrowia, jak i usuwania przeszkód w wielu obszarach życia. Fundacja przekazując klasztorowi Nangzhig wszystkie otrzymane darowizny wspiera największy na świecie kompleks monastyczny tradycji Yungdrung Bön, położony w rejonie Amdo, w północno-wschodnim Tybecie. Otrzymane darowizny są przeznaczane na zakup jedzenia oraz innych potrzebnych artykułów w trakcie długoletnich studiów mnichów w klasztorze Nangzhig.
Aby otrzymać przekaz, należy wziąć udział w całym wydarzeniu. Sam przekaz potrwa łącznie około 6 godzin i zostanie podzielony na kilka sesji. Spotkania odbędą się 29-30 maja w godzinach 17.00-20.00. Bardzo ważne jest, aby być obecnym na całości.
Darowizna za udział w dwudniowym wydarzeniu on-line z Chaphurem Rinpocze wynosi 40 PLN.
Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany do klasztoru Nangzhig.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, niezbędna jest rejestracja. W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail z prośbą o otrzymanie przekazu do tantry Takla Mebar wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty.
Kontakt: magda.sapryk@chaphurfoundation.com
501-555-564
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5, Białystok.
nr konta: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębić swój związek z praktyką Takla Mebar, jak również z tradycją Yungdrung Bön.

Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.


Fundacja Chaphura Rinpocze

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.