ESENCJA SERCA SZIERAB CZIAMMY
ORAZ
PRAKTYKA POMYŚLNOŚCI SZIERAB CZIAMMY
Z
CHAPHUREM RINPOCHE

W dniach 17-19 maja Chaphur Rinpocze udzieli nauk z tekstu „Sherab Chiamma Ning Thuk”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza esencję serca Szierab Cziammy.
W trakcie trzydniowego kursu Chaphur Rinpocze udzieli przekazu do specjalnej praktyki pomyślności tej głównego żeńskiego bóstwa tradycji Bon.

Szierab Cziamma (Matka Miłującej Mądrości) jest znana jako matka wszystkich oświeconych istot, jest źródłem wszelkiej miłości i współczucia.

Wszystkie bóstwa Bon pochodzą od Szierab Cziammy, jest ona pełnią współczucia i matką mądrości. Cziamma jest kobiecym odpowiednikiem Szenlha Okar. Jej ciało to także „dzog ku” – ciało doskonałości. Cziamma jest dostępna dla wszystkich dając im przewodnictwo, uzdrowienie, komfort istnienia, ponieważ ma moc rozpraszania wszelkich przeszkód, takich jak strach, choroba, smutek lub negatywny wpływ sił demonicznych. W ten sposób jest w stanie przedłużyć ludzkie życie. Cziamma trzyma lustro w lewej ręce. To lustro reprezentuje mądrość oraz czystość serca Szierab Cziammy, co odzwierciedla jej doskonałe zrozumienie karmy i cierpienia wszystkich istot. Waza w jej prawej dłoni zawiera esencję potencjalnych nadziei, marzeń i osiągnięć wszystkich, którzy są zaangażowani w jej praktykę. Tron Cziammy wspierają podobnie jak Szenlha Okar, dwa śnieżne lwy, reprezentujące jej zwierzchnictwo nad całą egzystencją.

Data: 17-19 maj 2019
Miejsce: Przestrzeń Lelechowska, ul. Lelechowska 5, Warszawa.

Sugerowana darowizna za nauki: 230 zł za 3 dni nauk w przedpłacie do dnia 14 maja.

Od 15 maja darowizna za nauki wynosić będzie 290zł.

Wpłatę należy dokonać na konto:
Fundacja Klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5, 15-440 Białystok
nr konta: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883
tytułem: darowizna za kurs

Po dokonaniu wpłaty uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: magda.sapryk@nangzhig.org.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą na kurs karimat oraz poduszek medytacyjnych. W czasie kursu dysponować będziemy ograniczoną ilością krzeseł.

Info:
www.chaphurfoundation.com
Magdalena Sapryk, 501555564 lub
magda.sapryk@nangzhig.org

https://www.facebook.com/events/2422937097767107/

Chaphur Rinpoche

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.

Fundacja Chaphura Rinpoche

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.

Misja Fundacji

Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc szerzyć moją ideę wspierania pracy Fundacji Chaphura Rinpocze, organizacji poświęconej edukacji i ochronie starożytnej tradycji bon i tybetańskiej kultury w klasztorze Nangzhig. Klasztor ten, zlokalizowany w regionie Ngawa Amdo, jest największym i głównym klasztorem bon w Tybecie. Wielu studentów przyjeżdża tu z bardzo odległych zakątków kraju po to, aby studiować nauki pochodzące ze starożytnego królestwa Zhang Zhung. Zapewnienie mnichom podstaw bytowych oraz umożliwienie im dostępu do edukacji jest podstawowym celem fundacji…