MAWE SENGE

Praktyka Mawe Senge jest związana z rozwijaniem różnych zdolności intelektualnych i artystycznych. Dzięki tej praktyce polepsza się nasza pamięć, zdolności analityczne, a w szczególności zrozumienie nauk w trakcie ich studiowania.
W teksie źródłowym występuje szereg różnych praktyk, np. takich które związane są z uczeniem się języków, poprawą lub nawet zmianą barwy głosu przy użycie mantr i mieszanek ziołowych, rozwijaniem zdolności malarskich oraz poetyckich, grania na instrumentach, liczenia.
Każdego roku w klasztorach Menri i Triten Norbuste mnisi przez tydzień wspólnie wykonują tygodniowy retrit praktyki Mawe Senge, która kończy się inicjacją udzielaną najczęściej przez opata klasztoru. W trakcie około 15 letnich studiów na tytuł Gesze, mnisi potrzebują dużych zdolności intelektualnych aby zrozumieć i jednocześnie zapamiętać wiele tekstów tradycji Bon.
Nauki yidama Mawe Senge pochodzą od jednego z opatów klasztoru Menri, w Polsce zostaną przekazane po raz pierwszy. Praktyka yidam Mawe Senge jest kompletną ścieżką do oświecenia.

Nauk uzieli Gesze Tenpa Dargye. Geszhe urodził się w Tybecie w rejonie Amdo Ngawa, kiedy miał 8 lat jego dziadek wysłał go do klasztoru gdzie rozpoczął naukę języka tybetańskiego. Kiedy miał 13 lat, rozpoczął naukę filozofii tybetańskiej w klasztorze Nangzhig największym klasztorze tradycji Bon. W wieku 17 lat, przybył do Nepalu, odtąd kontynuował swoją naukę w klasztorze Triten Norbutse pod opieką swojego rdzennego nauczyciela Yongzina Rinpocze. W trakcie swoich studiów przez okres 7 lat uczył młodszych mnichów.
W roku 2015 otrzymał tytuł Gesze. Po uzyskaniu tytułu Gesze nadal uczy w klasztorze Triten Norbutse.
Praktyka Mawe Senge jest przeznaczona dla każdego kto jest zainteresowany studiowaniem nauk.
Zapraszamy.

Termin nauk: 11-17 luty 2019 roku
Miejsce: Warszawa, ul Drużynowa 3/1a
Koszt nauk: 360 zł przy wpłacie do 4 lutego. Po tej dacie koszt nauk 450 zł.
Nie ma możliwości wzięcia udziału tylko w naukach weekendowych.
Jeśli ktoś zdecyduje się uczestniczyć w naukach w ciągu tygodnia bez przedpołudniowych praktyk cena za kurs jest taka sama.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 25 OSÓB

Program nauk:
poniedziałek
9:30 – 11:00 – nauki
11:30 – 12:30 – nauki
16:30 – 17:30 – nauki
18:00 – 19:00 – nauki
wtorek, środa, czwartek, piątek
9:30 – 11:00 – praktyka
11:30 – 12:30 – praktyka
16:30 – 17:30 – nauki
18:00 – 19:00 – nauki
sobota, niedziela
9:30 – 11:00 – nauki
11:30 – 12:30 – praktyka
15:50 – 17:00 – nauki
17:30 – 18:30 – praktyka

Wpłatę należy dokonać na konto:
Fundacja Klasztoru Nangzhig
ul. Malmeda 5, 15-440 Białystok
nr konta: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883
tytułem: darowizna za kurs
Gwarancją wzięcia udziału w naukach jest uiszczenie opłaty na konto Fundacji. Decyduje kolejność wpłat.

Pytania w sprawie nauk proszę kierować na maila:
Tomasz Radek tomusr@wp.pl

Chaphur Rinpoche

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.

Fundacja Chaphura Rinpoche

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.

Misja Fundacji

Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc szerzyć moją ideę wspierania pracy Fundacji Chaphura Rinpocze, organizacji poświęconej edukacji i ochronie starożytnej tradycji bon i tybetańskiej kultury w klasztorze Nangzhig. Klasztor ten, zlokalizowany w regionie Ngawa Amdo, jest największym i głównym klasztorem bon w Tybecie. Wielu studentów przyjeżdża tu z bardzo odległych zakątków kraju po to, aby studiować nauki pochodzące ze starożytnego królestwa Zhang Zhung. Zapewnienie mnichom podstaw bytowych oraz umożliwienie im dostępu do edukacji jest podstawowym celem fundacji…