Zapraszamy na nauki z cyklu Khandro Thugthig, Esencja Serca Dakiń.

16 czerwca, sobota:
9:30 rejestracja uczestników
10.00 – 11:00 nauki
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 12:30 nauki
12:30 – 15:00 lunch
15:00 – 16:00 nauki
16:00 – 16:30 przerwa
16:30 – 17:30 nauki

17 czerwca, niedziela
10:00 – 11:00 nauki
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 12:30 nauki
12:30 – 15:00 lunch
15:00 – 16:00 nauki
16:00 – 16:30 break
16:30 – 17:30 praktyka Sipe Gyalmo
17:30 – 18:00 ofiarowanie kathaków, pożegnanie

Fragment tekstu Instrukcje Linii Żeńskiej:

Pustki nie weźmie się jako więźnia poprzez przybicie jej gwoździem atrybutów.

Jeśli nie porzuci się trudów chwytania i dyskursywności, słońce mądrości zajdzie.

Jeśli nie pozwoli się powstać fałszywej mądrości, zniknie wspinanie się po ścieżce stopniowej.

Jeśli wizja zmory nie stanie się przyjacielem, ścieżka doświadczenia zostanie zatracona.

Tłum. Jakub Szukalski

***

Spotkania indywidualne z Chaphurem Rinpocze.

W dniach 14, 15 i 18 czerwca będzie możliwość, by spotkać się z Rinpocze. Jest to dobra okazja do rozmowy, prośby o poradę, wykonania dywinacji MO czy analizy astrologicznej. Można też poprosić o modlitwę oraz błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy!

W dzisiejszych czasach rzadko można napotkać teksty ze spisanymi liniami żeńskim – mistrzyń i nauczycielek, zarówno w tradycji Jundrung Bön jak i buddyzmu tybetańskiego. Jednym z takich zachowanych tekstów jest „Trzydzieści Symboli i Znaczeń Żeńskiej Linii” z Cyklu Kluczowych Instrukcji Linii Męskiej i Żeńskiej Yetri Thasel.

Yetri Thasel jest jednym z głównych cykli dzogczen tradycji Bön. Należy do Przekazu Ustnego, który Lungbön Lhanyen otrzymał od Tsewang Rigdzina. Tekst składa się z 30 krótkich instrukcji podsumowujących to, czego każda z khandro się nauczyła oraz doświadczyła, a następnie przekazała to swojej wybranej uczennicy.

Podczas dwudniowego kursu w Warszawie Chaphur Rinpocze udzieli nauk na temat kluczowych rad przekazanych przez te niezwykłe kobiety, żyjące kiedyś w Centralnej Azji. Otrzymały one bezcenne nauki dzogczen, praktykowały je wytrwale w najróżniejszych okolicznościach, aby ostatecznie osiągnąć Tęczowe Ciało, czyli Stan Buddy.

Część instrukcji udzielona została przez jedną z wielkich praktykujących jaką była Czöza Bönmo, która żyła w Tybecie w VIII wieku. Odegrała ona ogromną rolę w zachowaniu nauk Bön w okresie ostrych prześladowań. Dzięki nim możemy prześledzić jej ścieżkę, aż do osiągnięcia pełnego wglądu w Naturę Umysłu. Jest to ścieżka, którą może podążyć każdy z nas.

Jongdzin Rinpocze powiedział na temat tych nauk:
„Owe Khandro nie były istotami, które tak po prostu zeszły sobie z niebios. Były istotami ludzkimi, które praktykowały i osiągnęły realizację, aby potem szkolić kolejne uczennice.”

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy magda.sapryk@nangzhig.org lub telefonicznie 501555564.

 

Cena za 2 dni nauk przy wpłacie na konto fundacji do 1 czerwca to 170 PLN. W późniejszym terminie – 200 PLN.
Dane do przelewu są na stronie www.chaphurfoundation.com w zakładce Kontakt.
W tytule przelewu proszę wpisać: kurs w Warszawie.

Chaphur Rinpoche

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon.

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej i tybetańskiej kosmologii.

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org.

Fundacja Chaphura Rinpoche

Fundacja Chaphura Rinpocze jest organizacją non-profit, której celem jest upowszechnianie oraz ochrona starożytnej tradycji bon, i szerzej – tybetańskiego dziedzictwa kulturowego. Nangzhig w regionie Ngawa Amdo, jako główny i największy klasztor bonowski w Tybecie, gromadzi setki mnichów z całego kraju, którzy pokonują nieraz wiele kilometrów trudnej
i wyczerpującej podróży, aby studiować święte nauki bon.

Fundacja Chaphura Rinpocze zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla wielu wyjątkowych mnichów studiujących i mieszkających w największym bonowskim klasztorze w Tybecie oraz wesprzeć ich w dążeniu do poznawania i zachowania bezcennych nauk Jungdrung Bon. Ta rdzenna religia Tybetu oferuje ścieżkę pozytywnych zmian
w życiu, dzięki której możliwe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju, ukojenia i współczucia w realiach współczesnego świata.

Dodatkowym celem jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy klasztorem a społeczeństwem Zachodu, tak aby prezentować tutaj wyjątkową i autentyczną wiedzę oraz przybliżać wielowiekową tradycję, w której zawarte są nauki spoczywania w otwartej świadomości i bezpośrednie doświadczenie natury umysłu.

Misja Fundacji

Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc szerzyć moją ideę wspierania pracy Fundacji Chaphura Rinpocze, organizacji poświęconej edukacji i ochronie starożytnej tradycji bon i tybetańskiej kultury w klasztorze Nangzhig. Klasztor ten, zlokalizowany w regionie Ngawa Amdo, jest największym i głównym klasztorem bon w Tybecie. Wielu studentów przyjeżdża tu z bardzo odległych zakątków kraju po to, aby studiować nauki pochodzące ze starożytnego królestwa Zhang Zhung. Zapewnienie mnichom podstaw bytowych oraz umożliwienie im dostępu do edukacji jest podstawowym celem fundacji…